Payroll

Usługa Payroll, którą Państwu oferujemy polega na przekazaniu naszej agencji zadań do realizacji w formie outsourcingu, polegających na kompleksowym prowadzeniu dokumentacji pracowniczej, obejmującej sprawy kadrowe i płacowe. W ramach usługi Payroll bierzemy odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji pracowników, w tym m.in. za:

 • szkolenia oraz badania lekarskie,
 • ewidencję i rejestrację stanu zatrudnienia,
 • odprowadzanie i pobieranie ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • wypłacanie wynagrodzeń,
 • sporządzanie i podpisywanie umów z pracownikami,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT,
 • wystawianie świadectw pracy.

Dokładamy należytej staranności podczas wykonywania usługi Payroll, powierzonej naszej firmie. Zapewniamy realizację zadań z zakresu spraw kadrowo – płacowych w pełni zgodną z wymogami prawnymi. Usługa Payroll, którą proponujemy pozwoli Państwu skoncentrować cały potencjał na realizacji celów biznesowych, bez ryzyka narażania firmy na konsekwencje związane z ewentualnym niedopatrzeniem zmian w często zmieniających się przepisach w obszarze prawa pracy. Usługa Payroll wpłynie również na obniżenie kosztów firmy, związanych z koniecznością zatrudniania wykwalifikowanych pracowników kadrowych.

Osoba przy laptopie

Jakie działania mają wpływ na koszt usługi Payroll?

Przygotowaliśmy dla Państwa elastyczną ofertę w ramach usługi Payroll. Jesteśmy gotowi zaproponować Państwu atrakcyjny pakiet usług, dopasowany do potrzeb Państwa firmy. Zakres realizowanych przez nas zadań w ramach usługi Payroll ma wpływ na jej cenę. Na koszt usługi wpływ mają m.in. takie elementy, jak:

 • poszukiwanie kandydatów,
 • liczba kandydatów,
 • możliwości pozyskania kandydatów na rynku pracy,
 • zamieszczanie ogłoszeń w prasie i w internecie,
 • sporządzanie analizy w oparciu o CV kandydata,
 • rozmowy rekrutacyjne,
 • sporządzanie raportów dla klienta,
 • prezentacja kandydata

Gwarantujemy dyskrecję, elastyczne podejście, szybką realizację, merytoryczną wiedzę, profesjonalną obsługę, podtrzymywanie długich relacji z klientem.