Outsourcing pracowniczy

Outsourcing pracowniczy to forma współpracy, zawieranej pomiędzy firmą , zwaną insourcerem, która zleca realizację zadania, a agencją, która występuje w roli outsoucera, tj. podmiotu odpowiedzialnego za należyte wykonanie zadania przez wyznaczoną do tego osobę. Rozliczenie następuje na podstawie wykonanej usługi i ustalane jest w umowie cywilnoprawnej, zawieranej pomiędzy agencją pracy tymczasowej, a wyznaczonym do realizacji zadania pracownikiem. Outsourcing pracowniczy pozwala zaoszczędzić Państwa czas i pieniądze, dzięki czemu mogą Państwo więcej środków zainwestować w inne, kluczowe dla rozwoju firmy obszary. Outsourcing pracowniczy to popularny sposobów zwiększania efektywności firmy również poprzez zabezpieczenie ciągłości pracy, dzięki dostępowi do wykwalifikowanych osób, gotowych realizować powierzone zadania sprawnie i terminowo. Zachęcamy zatem do współpracy z naszą agencją w Warszawie, która zapewni Państwu kompleksową pomoc w zakresie pozyskiwania pracowników.

 

Podpisanie umowy

Jakie są korzyści z outsourcingu pracowniczego?

Nasi Klienci doceniają korzyści, które wynikają z outsourcingu pracowniczego. Sporą część odpowiedzialności wynikającej z zawarcia umowy outsourcingu pracowniczego przejmuje agencja pracy tymczasowej. Agencja odpowiada m.in. za:

 • koszty związane z rekrutacją i pozyskaniem pracowników,
 • naliczanie wypłat i wynagrodzeń,
 • formalności administracyjnych związanych z ZUS, Urzędem

Skarbowym, różnego rodzaju zaświadczenia potrzebne pracownikowi.
Nie można również pomijać korzyści dla współpracujących z nami firm, do których zaliczamy:

 • zredukowanie kosztów związanych ze szkoleniem i wynajmowaniem pracowników,
 • konkurencyjność rynkowa,
 • wykorzystanie zaoszczędzonego czasu na inne działania firmy.
  Jeśli chodzi o plusy pracy tymczasowej dla pracownika, to podkreślić tu warto, że outsourcing pracowniczy:
 • pozwala uzyskać zajęcie zarobkowe na ściśle określony czas, co umożliwia pogodzenie życia prywatnego z zawodowym,
 • pozwala zdobyć doświadczenie zawodowe, podnieść kwalifikacje w obszarach ważnych dla pracownika, zdobyć szeroką wiedzę i umiejętności, kontakty,
 • pracownicy po okresie zatrudnienia nierzadko otrzymują propozycję umowy o pracę.