Title: Wykwalifikowane szwaczki, woj. mazowieckie

Fields marked with an asterisk (*) must be filled out before submitting.

Dane osobowe

Imię *
Nazwisko *

Adres zamieszkania i zameldowania *
Telefon kontaktowy *
Adres e-mail *
Minimalne wynagrodzenie netto
 
Dodaj CV *
Potwierdzam zgodność aplikacji z prawdą. * Yes
No
 
* Wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w bazie danych SPARTA UA & PL Sp. z o.o. z siedzibą w Opacz-Kolonia 05-816 Michałowice, przy ul. Polna 23i lok. 5.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Dz. Ust. Nr 133 poz. 833 z dnia 29.08.1997).
 
Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest