Jeśli chcesz przesłać CV i nie ubiegasz się o pracę za granicą lub pracę sezonową, to wypełnij ten formularz.

Jeżeli chcesz aplikować do konkretnej oferty pracy zamieszczonej na stronie internetowej agencji Sparta, to prześlij swoje zgłoszenie za pomocą przycisku APLIKUJ na stronie z wybraną ofertą pracy.

Pola oznaczone * są wymagane

Jeśli nie masz przygotowanego CV w wersji elektronicznej oraz nie ubiegasz się o pracę za granicą lub pracę sezonową, to wypełnij ten formularz.

Jeżeli chcesz aplikować do konkretnej oferty pracy zamieszczonej na stronie internetowej agencji Sparta, to prześlij swoje zgłoszenie za pomocą przycisku APLIKUJ na stronie z wybraną ofertą pracy.

Pola oznaczone * są wymagane

 Jeśli ubiegasz się o pracę za granicą albo pracę sezonową, to prosimy o wypełnienie rozszerzonego formularza. (Если вы подаете заявление на работу за границей или сезонную работу, то, пожалуйста, заполните эту форму.) 

Pola oznaczone * są wymagane
 

Jeśli nie chcesz wypełniać formularza na stronie internetowej, to możesz pobrać formularz w programie Word albo Open Office, wypełnić i przesłać na adres biuro@spartapraca.pl

Formularz -Word
Formularz - Open Office

 

 

 ETAPY WSPÓŁPRACY

 • Wystawienie ogłoszenia z zakresem obowiązków i wymaganiami na stronie spartaprac.pl
 • Zebranie odpowiedniej ilości aplikacji kandydatów na dane stanowisko.
 • Zapoznanie się i wybranie pożądanych aplikacji.
 • Poinformowanie kandydatów o pomyślnym przejściu pierwszego etapu rekrutacji i zaproszenie ich na rozmowę rekrutacyjną.
 • Osoba rekrutująca na spotkaniu z kandydatami sprawdza kwalifikację,zdolności, umiejętności i zapoznaje się z dotychczasowym doświadczeniem zawodowym, oczekiwaniami kandydata w kwestii finansowej oraz ocenia czy osoba nadaje się na dane stanowisko.
 • Po szczegółowej weryfikacji  kandydatów dokonuje wyboru jednej lub więcej osób które przeszły pozytywnie drugi etap rekrutacji po którym zostaje przygotowana umowa i skierowanie na badania.
 • Pracownik zostaje wysłany na szkolenie BHP.


JAK NAPISAĆ CV

Jak przygotować poprawne CV

 • Nie powinno być dłuższe niż 2 strony;
 • należy je przesłać w formie pdf, by w trakcie przesyłu nie uległo deformacji;
 • powinno zawierać tylko prawdziwe informacje (nieprawdziwe dane zostaną zweryfikowane w czasie rozmowy kwalifikacyjnej);
 • nie powinno zawierać błędów stylistycznych i ortograficznych;
 • powinno zawierać informację „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moje ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr. 133 poz. 883 );
 • w CV należy umieścić informację na temat doświadczenia, wykształcenia, referencji, szkoleń, danych osobowych oraz aktualne zdjęcie.

Jak napisać dobry list motywacyjny

 • Nie powinien być dłuższy niż 1 strona;
 • powinien przekonać pracodawce do zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną.
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Najczęściej zadawane pytania przez pracodawcę:

 • dlaczego Pan/Pani chce pracować w naszej firmie,
 • co Cię motywuję do pracy,
 • wymień swoje wady i zalety,
 • Ty za 5 lat w firmie,
 • dlaczego chcesz zmienić prace,
 • wynagrodzenie.

 

Porady:

Bądź punktualny, nie zabieraj dziecka na rozmowę kwalifikacyjną, wyłącz telefon komórkowy, dobierz odpowiedni strój.

PRACA ZA GRANICĄ

Kandydat starający się o pracę za granicą musi posiadać:

 • dokument upoważniający do przekroczenia granicy (ważny paszport lub nowy dowód osobisty),
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 • kserokopię dokumentu tożsamości ze zdjęciem,
 • kserokopię ostatniego świadectwa pracy,
 • kserokopię świadectwa ukończonej szkoły ponadpodstawowej.

 

Oczekujemy od pracownika:

 • komunikatywnej znajomości języka
 • gotowości podjęcia pracy na okres co najmniej trzech miesięcy,
 • dobrego stanu zdrowia,
 • sumienności w wykonywaniu powierzonych obowiązków.