Jeśli potrzebujesz pracownika zgłoś się do agencji Sparta. Posiadamy w swojej bazie pracowników stałych i sezonowych różnych zawodów i kwalifikacji.

Usługa leasing pracowniczy polega w pierwszej kolejności na weryfikacji pracowników według określonych przez Klienta kryteriów. Wybranych kandydatów szkolimy w zakresie specyfiki branży i firmy Klienta. Zapewniamy stała opiekę koordynatora. W ramach reklamacji na Państwa życzenie przeprowadzam kolejną rekrutację w celu wymiany niespełniającego oczekiwań pracownika.

Klient prowadzi ewidencje czasu pracy pracowników tymczasowych i przekazywane do naszej agencji.
Na tej podstawie w ciągu 3 dniu wystawiona zostanie faktura ze zbiorczą ilością godzin przepracowanych przez pracowników oddelegowanych przez agencję Sparta. W uzgodnionym z pracownikiem terminie firma wypłaca delegowanemu pracownikowi pensje.

Plusy leasingu pracowniczego

 • Pracodawca oszczędza czas i pieniądze na procesie rekrutacji, obniża koszty pracy.
 • Elastyczna sposób zatrudniania pracowników na określony czas albo do określonych projektów.
 • Pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za pracownika, a zobowiązania wynikające z kodeksu pracy przejmuje agencja pośrednictwa pracy.

Brakuje Ci czasu, potrzebujesz odpowiednich pracowników, jesteśmy po to by Ci pomóc.

Nasz agencja dysponuje bazą sprawdzonych i doświadczonych kandydatów.

 • W oparciu o współpracę z Klientem przygotowany zostaje profil wymaganych kwalifikacji, umiejętności, oraz udokumentowanych uprawnień przez pracownik.
 • Wysłanie ofert do współpracujących firm zagranicznych z opisem warunków i wymogów ze strony Klienta.
 • Weryfikacja nadesłanych aplikacji kandydatów – sortowanie wg zapotrzebowania na danych specjalistów, fachowców itp. w celu szybkiego reagowania na potrzeby rynku.
 • Rozmowa kwalifikacyjna, zapoznanie się z kandydatem z jego doświadczeniem zawodowym, wstępna selekcja – w oparciu o kwalifikacje zawodowe, predyspozycje osobowe.
 • Sporządzenie raportu pod danego Klienta z polecanych i sprawdzonych kandydatów.
 • Koordynator współpracujący z Klientem i pracownikiem jest w stałym kontakcie na cały okres trwania umowy.

Praca tymczasowa – outsourcing pracowniczy, oferujemy pracowników na wybrany okres zatrudnienia.
Outsourcing pracowniczy pozwala zaoszczędzić twój czas i pieniądze, dzięki czemu możesz więcej środków zainwestować w inne, kluczowe dla rozwój firmy obszary. Outsourcing pracowniczy, zwłaszcza przy pracy tymczasowej to popularny sposobów zwiększania efektywności firmy.

Agencja odpowiada za:

 • koszty związane z rekrutacja i zatrudnieniem danych pracowników,
 • naliczanie wypłat i wynagrodzeń,
 • formalności administracyjnych związanych z ZUS, Urzędem Skarbowym, świadectwa pracy, różnego rodzaju zaświadczenia potrzebne pracownikowi.

Korzyści dla współpracujących firm:

 • zredukowanie kosztów związanych z szkolenie i zatrudnieniem pracowników,
 • konkurencyjność rynkowa,
 • wykorzystanie zaoszczędzonego czasu na inne działania firmy.

Plusy pracy tymczasowej dla pracownika

 • Pozwala uzyskać zatrudnienie na ściśle określony czas, co umożliwia pogodzenie życia prywatnego z zawodowym.
 • Pozwala zdobyć doświadczenie zawodowe, podnieść kwalifikacje w obszarach ważnych dla pracownika, zdobyć szeroką wiedzę i umiejętności, kontakty.
 • Pracownicy po okresie zatrudnienia nierzadko otrzymują propozycję umowy o pracę.

Payroll – bierzemy odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji pracowników.

 • szkolenia oraz badania lekarskie,
 • ewidencja i rejestracja stanu zatrudnienia,
 • odprowadzanie i pobieranie ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • wypłacanie wynagrodzeń,
 • sporządzanie i podpisywanie umów z pracownikami,
 • deklaracje podatkowe PIT …,
 • świadectwa pracy

Dokładamy wszelkiej staranności w wykonaniu powierzonej naszej firmie usługi.

Koszty wchodzące w skład usługi:

 • poszukiwanie kandydatów,
 • liczba kandydatów,
 • możliwości pozyskania kandydatów na rynku pracy,
 • zamieszczanie ogłoszeń w prasie i internecie,
 • sporządzanie analizy w oparciu o CV kandydata,
 • rozmowy rekrutacyjne,
 • sporządzanie raportów dla klienta,
 • prezentacja kandydata

Gwarantujemy dyskrecję, elastyczne podejście, szybką realizację, merytoryczną wiedzę, profesjonalną obsługę, podtrzymywanie długich relacji z klientem.Wypełnij poniższe pola i prześlij informacje w załączniku.

Pola oznaczone * są wymagane
 
 
Jeśli zamówienie dotyczy obcokrajowca albo praca wykonywana będzie za zagranicą, to prosimy o wypełnienie pełnego formularza.

 

Schemat Współpracy

 • Zgłoszenie zapotrzebowania na pracowników, przez Klienta.
 • Określenie ilości potrzebnych pracowników, terminu rozpoczęcia, miejsca oraz okresu wykonywanej pracy.
 • Przygotowanie oferty dla Klienta i przedstawienie kosztorysu.
 • Podpisanie umowy przygotowanej przez przedstawiciela Agencji.
 • Proces rekrutacji.
 • Przygotowanie zaplecza socjalnego – ( transport, nocleg, wyżywienie) do uzgodnienia z Klientem.
 • Zapoznanie pracowników z charakterystyką stanowiska oferowanego przez Klienta.
 • Utrzymanie stałego kontaktu z firmą poprzez przydzielonego do Państwa dyspozycji opiekuna.

 

Można także pobrać formularz w programie Word albo Open Office, wypełnić i przesłać na adres biuro@spartapraca.pl

 

Formularz -Word
Formularz - Open Office